Тил тандаңыз

Техникум жөнүндө

Техникумдун миссиясы

Техникумдун миссиясы кесиптик компетенцияларга ээ, азыркы учурдагы жумуш берүүчүлөрдүн талаптарына жооп берген, атаандаштыкка жөндөмдүү, эмгек рыногуна жана коомдогу ийгиликтүү социалдаштырууга жигердүү ыңгайлашкан ортоңку звенонун квалификациялуу адистерин даярдоо болуп эсептелет.

Перспективный план развития БФЭТ на 2016-2021 годы

Лицензия Сертификат Свидетельство

54

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы Финансы-экономикалык техникум- өлкөбүздүн эң абройлуу, даңтуу окуу жайларынын бири. Ал өз ишин 1931-жылдан баштап, азыркы учурга чейин кесиптик билим берүүнүн жана ортоңку звенонун жогору квалификациялуу адистерин даярдоо боюнча салттарын сактап жана улантып келе жатат.

Техникум өзүнүн кылымга жакындаган тарыхы менен сыймыктанат. Окуу жайдын имараты шаарыбыздын борборунда жайгашкан, ал өлкөбүздүн архитектуралык кенчи болуп саналат. Имараттын автору- архитектор Голованев А.А

Азыркы мезгилде Финансы-экономикалык техникум көп профилдүү окуу жай. 1500дөн ашуун студенттерди окутууда инновациялык окутуу программалары, заманбап компьютердик жана электрондук маалымат окутуу материалдары колдонулат.

Техникум 1998-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын түзүлүш бөлүму(структуралык бөлүмү) болгон.БФЭТ менен Академиянын ортосундагы иш жүргүзүү системасын түзгөн, үзгүлтүксүз билим берүү программасы:
• Окуучулардын кесиптик багытын эрте алышына
• Билим алууга кеткен убакыт жана каражатын үнөмдөөгө
• Студенттердин билим алуусундагы жеке жолун тандоого жардам берет

Техникум, кесиптик орто билим берүү боюнча аккредитацияланган билим берүү ишкана, ал мамлекеттик стандарттар менен иштейт.

Биздин окуу жай студенттердин жөндөмдүүлүктөрүн ачууга бардык шарттарды түзүп, аларды кесиптик жана чыгармачылык активдүүлүккө даярдайт. Ошол максатта Инсанды Өнүктүрүү Борбору ачылган, ал техникумдун тарбия берүү жана маркетингдик иш жүргүзүүсүндө колдоо көрсөтөт. Тарбия иштеринин системасы, студенттик өз алдынча башкарууну (кеңештер, клубдар, секциялар, КВН командасы), аудиториядан тышкаркы иштерди ( спаритакиада, конференциялар,олимпиадалар, сынактар, фестивалдар ж.б.) өзүнө камтыйт. Жашоодогу кыйынчылыктарга туш келген студенттерге материалдык жардам көрсөтүлөт.

Окутуу системасы

Техникумда окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Окуу жылы 1-сентябрдан баштап 10 айга созулат, жана күзгү, кышкы семестрларга бөлүнөт. Семестр ортолорунда 2 жума кышкы жана 8 жума жайкы эс алуулар болуп турат. Окутуу формалары күндүзгү окуу болуп саналат. Мамлекеттик стандарт боюнча, окутуу программасы (9-класстын негизинде) 2 жыл 10 айга, ал эми ( 11-класстын негизинде) 1 жыл 10 айга эсептелген.

Техникумда окутуу контракттык негизде жүргүзүлөт. Студенттер өндүрүш практикасын өлкөбүздүн эң мыкты ишканаларында, банктарда, мекемелерде өтүшөт.

Квалификация жана ишке орношуу

Биздин окуу жай классикалык мамлекеттик билим берүү менен чет өлкөлөрдөгү финансы-экономикалык секторлорго адистерди даярдоо тажрыйбаларын айкалыштыра колдонот. Техникумдун диплому ар кандай мамлекеттик ишкана жана мекемелерде, ошондой эле коммерциялык бөлүктөрдө иштөөгө мүмкүндүк берет. Биздин бүтүтүрүүчүлөрүбүз бухгалтердик, экономикалык , контролдук- ревизия иштеринде, мамлекеттик жана муниципалдык органдарда, насыя берүү жана камсыздандыруу мекемелеринде, консалтинг жана аудиттик ишканаларда, инвестициялык компанияларда, илимий- изилдөө жанакесиптик билим берүү мекемелеринде иштөөгө толугу менен жараган адис болуп чыгышат.

Материалдык базасы

Окутуучулардын жана тухникумдун кызматчыларынын иштешине жана ошондой эле студенттердин окуу жана окуудан тышкаркы иш аракеттери үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. БФЭТтин окутуу-материалдык базасы абдан кеңири. Кабинеттер, аудиториялар, 80 миң экземплярды түзгөн, окуу ,маалымат жана көркөм адабият китептерин жыйнаган китепкана, алты компьютердик зал, проекциялык заманбап аппаратура, көбөйтүү аппараттары, актовый зал, ашкана, буфет, абатталган жатакана жана медициналык кабинеттер бар.
Дене тарбия жана спорт менен машыгуу үчүн техникумда спорттук зал, футбол кичи талаасы, тренажердук зал сыяктуу жакшы база бар

Студенттер жана кызматкерлер үчүн, заманбап маалымат технологияларын колдонуу боюнча чоң мүмкүнчүлүктөр берилген. Тутумдук жана инструменттик программалык камсыздоо жана ар кандай программалык системалары кеңири колдонулат . Техникумдагы бардык компьютерлер бирдиктүү локалдык желеге бириктирилген. Ар бир компьютерден Интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле Wi-Fi технологиясы аркылуу Интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн.

Окутуучулардын курамы

Техникумда жогору квалификациялуу мугалимдер иштешет, алар- илим кондидаттары, магистирлер, практик-окутуучулар, атайы профилдүү билими бар, жогорку категориядагы мугалимдер. Окутуучулар студенттердин ар бирине жекече мамиле кылуу менен бирге алардын алып жаткан билим сапатынын жогоруу болушун камсыздашат.
Окутуучулар квалификациясын тынымсыз жогорулатып турушат, практикалык тажрыйбасын теориялык адистештирүүдө колдонушат. Ошентип, 2014 жылдан тартып техникумдун мугалимдери, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууда билим берүү кызматын көрсөтүү боюнча ишке тартылышты.

.Финансы-экономикалык техникум ачылгандан тартып 45 миңден ашык адисти даярдап чыкты. Алар экономиканын ар кандай тармактарында, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда эмгектенишет жана жеке ишкердүүлүүк менен алек болушууда.