Тил тандаңыз

2019-жылдын 26 апрелинде

Техникумдун традициясына айланган КВН боюнча турнир өткөрүлөт. Бул турнир бөлүмдөрдүн арасында болот.