Тил тандаңыз

Байланышуу

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чуй пр., 269
Кабылдама: (0312) 39 15 41, (0312) 39 21 66
Е-­mail: btekhnikum@mail.ru

Суроо бериңиз