Тил тандаңыз

Директордун барагы

 Кымбаттуу достор!

Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумдун, мындайча айтканда, ФИНТЕХтин официалдуу сайтынын баракчаларында сиздер менен саламдашып жатканыма кубанычтамын!

Иштеп баштагандан бери биздин техникум миңдеген, Кыргызстанда гана эмес жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатышкан, жогору квалификациялуу адистерди даярдап чыгарды. БФЭТтин бүтүрүүчүлөрү ар кандай чөйрөлөрдө бийик ийгиликтерге жетишип, саясатта жана экономикада, бизнесте жана илимде алдыңкы орундарды ээлеп келүүдө.Биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн арасынан Жогорку Кеңештин депутаттары, ири бизнес түзүмдөрдүн жетекчилери, белгилүү коомдук ишмерлер чыккан.

Биздин бүгүнкү күндөгү стратегиялык мааниге ээ милдеттерибиздин бири- заманбап технологиялык тартипке жооп берген, 5-10 жыл аралыгында региондордо жана тармактык экономикада талап боло турган адистерди даярдап чыгаруу болуп эсептелет.

Бүгүнкү күндө, турмуштун талабына жараша окуу процессинде да, окудан тышкаркы  иштерде да профессионалдуу адистерди  даярдоо менен бирге жарандык жетилгендик, патриоттуулук, жоопкерчиликтүүлүк, лидердик сапат жана жалпы маданият сыяктуу өз өлкөсүн сүйгөн ишмерлерди калыптоочу сапаттарды тарбиялоо милдети алдыңкы планга чыгууда

85жылдан бери биздин техникум өзүнүн студенттерин саппаттуу билим менен камсыз кылып, өлкөбүздүн кесиптик орто билим берүү окуу жайларынын алдыңкысы болуп саналат. Биз, кесиптик орто билим берүүнүн калыптанган салттарын сактоо менен бирге билим берүү чөйрөсүндөгү заманбап тенденцияларга ылайык активдүү өнүгүүдөбүз.

Бул сайтты иштеп чыгууда, аны колдонуучулар үчүн болушунча ыңгайлуу кылууга аракет жасадык. Биздин сайтыбызда абитуриенттер жана алардын ата-энелери үчүн, студенттер жана ФИНТЕХтин жашоосуна кызыккандардын бардыгы үчүн иш чаралардын күн санагы, студенттик жашоо, техникумдун акыркы жаңылыктары, структуралык бөлүнүштөрдүн расмий баракчалары сыяктуу актуалдуу маалымат көрсөтүлгөн.

Бишкектеги А.Токоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумдун сайтына Кош келиңиздер! Сайттын баракчаларынан өзүнүздөрдү кызыктырган суроолордун бардыгына жооп таба аласыздар деп толук ишенем.

А.Токтоналиев атындагы БФЭТтин Директору

                                          Кулунтаев А.А.