Тил тандаңыз

Абитуриентке

АБИТУРИЕНТ 2021!

Консултация алуу үчүн телефондор:
0505 01-00-51;
0312 39-15-41
Чекирова Нуржас Турусбековна кабыл алуу комиссиясынын жоопкерчилигинин төрөайымы

Урматтуу абитуриент! Регистация болуу үчүн, төмөндөгү “Регистрация 2021” ссылкасына басабыз
1. Ал жактан тийиштүү кесипти тандаңыз, “байланышуу” баскычын басып,
2. Ал жердеги адиске өзүңүздүн Аты- жөнүңүздү, телефонуңузду жана кабыл алуу үчүн төлөнгөн квитанциянын
көчүрмөсүн pdf форматында жөнөтүңүз.
Сизди регистрация жасагандан кийин, сиздин номериңизге логин пароль келет.
3.Өзүңүздүн логиниңиз менен кирип, ал жактагы тийиштүү маалыматтарды (информацияларды) толтурасыз.

Рервизит документтерди кабылалуу үчүн


Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 2021г.

2021-2022 окууу жылына

9-классты бүтүргөндөрдү төмөндөгү адистиктерге кабыл алат:
:

1. “Экономика жана бухгалтердик эсеп” адистигине:
2. “Каржы” адистигине:
            • “Бюджет жана бюджеттик эсеп”;
            • “Ишканалардын каржысы”

3. “Банк иши”
4. “Камсыздандыруу иши”
5. Менеджмент
6. Маркетинг
7. “Салыктар жана салык салуулар”
8. “Логистикадагы операциялык ишмердүүлүк”

Окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай контракттык негизде.

11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн контракт негизинде 2-курска төмөнкү адистигине:

1. “Экономика жана бухгалтердик эсеп”,
2. “Каржы” (тармактар боюнча)


Окуу мөөнөтү:1 жыл 10 ай контракттык негизде.

Е-mail: bfet-hr@mail.ru,

1-июлдан документтерди кабыл алуу онлайн-режиминде өтөт.
Техникумдун сайтында www.bffet.kg кошумча маалыматтар жайгаштырылат

Бардык документтерди сканерлеп pdf форматта жиберебиз

Арызга төмөнкү документтер кошо тиркелет:
1. Паспорт, же инсанды күбөлөндүргөн башка документ (копия жана оригинал)
2. Билими тууралуу документ ичмеги менен (копия жана оригинал)
3. 3х4 форматтагы 1 сүрөт
4. №086-У формадагы медициналык маалымдама
5. Припискалык ырастамасы (аскерге чакырылуу жашындагы жаш жигиттер үчүн)
6. ЖРТ тастыктамасы (11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн)

БИЗДИН БАЙЛАНЫШТАР: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр.269.Телефон: 0 (312) 39 15 41;

Кымбаттуу абитуриенттер! Эгерде силер өз көңүлүңөргө жаккан кесипти тандап алган болсоңор, Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумга тапшыруунун ирети жана шарттары менен таанышып алгыла. Техникум өз ишин укук берүүчү (Устав, Лицензия, Аккредитациялоо күбөлүгү) документтерге ылайык жүргүзөт. Алар Нормативдик-укуктук база бөлүмүндө көрсөтүлгөң. Жарандарды кабыл алуу БФЭТке кабыл алуу Эрежелерине ылайык жүргүзүлөт.


ФИНТЕХ – ИЙГИЛИКТҮҮ КАРЬЕРАНЫН БАШАТЫ!


Кабыл алуу планы 2020ж. көчүрүү
Кабыл алуу эрежелери 2020г. скачать
Кабыл алуу комиссиясы тууралуу жобо 2020ж. көчүрүү

Кабыл алуунун эрежелери 2019 көчүрүү
Кабыл алуу планы 2019 көчүрүү
Жообо 2019 көчүрүү

Биз төмөнкү адистиктер боюнча окутабыз:

Экономика жана бухгалтердик эсеп

Бул программа ишканалардын ар кандай деңгээлдеги менчиктик формаларынын бардыгында, консалтинглик жана аудиттик фирмаларда, банктарда, инвестициялык жана камсыздандыруу компанияларында бухгартердик, экономикалык, контролдук-текшерүү иштерин жүргүзүүчү квалификациялуу адистерди даярдоого багытталган.

Адис бухгалтердик эсептин орто билим адистигин талап кылган бардык участкаларында кызмат орундарын ээлей алат (негизги каражаттарды, өндүрүш сарптоолорун, өндүрүмдөрдү сатууну, чарбалык-финансылык иштерди, товардык-материалдык баалуулуктарды эсепке алуу; жеткирип берүүчүлөр жана заказ берүүчулөр менен кызмат көрсөтүү үчүн эсептешүү ж.б.)

Банк иши

Финансы, акча жүгүртүү жана насыя, банк иши, финансылык эсептөө жана эл-аралык финансы- валюталык мамилелер боюнча билим керек болгон финансылык органдар, институттар, банктар, корпорацилардын бөлүмдөрү үчүн адистер даярдалышат.

Бул адис, банк системасынын бардык менчиктик формадагы мекемелеринде талап кылынган атайы орто билимдүү экономист, бухгалтер, кассир ж.б. кызмат орундарын ээлей алат.

Бюджет жана бюджеттик эсепке алуу

Финансылык, салыктык, камсыздандыруу органдарында, бюджеттик ишканаларда жана мекемелерде алардын менчиктик формасына жана баш ийүүсүнө карабастан экономикалык, инспектордук, конролдук-текшерүү иштерин жүргүзүү үчүн адистерди даярдап чыгат.

Орто звенонун адиси финансылык, салыктык, камсыздандыруу органдарында, бюджеттик ишканаларда жана мекемелерде экономист, салык инспктору, бухгалтер-текшерүүчү, аудитор ж.б. кызмат орундарында иштей алышат.

Ишканалардын финансысы

Бул адистик боюнча бүтүрүүчүлөр ишканалардын жана мекемелердин, мамлекеттик жана муниципалдык бийликтин органдарынын, насыя жана камсыздандыруу ишканаларынын, илимий-изилдөө жана кесиптик билим берүү мекемелеринин экономикалык, аналитикалык жана финансылык кызматтарында иштешет.

Камсыздандыруу иши

Менчиктик формасына карабастан камсыздандыруу уюмдары, ишканалары, мекемелери жана бирикмелери үчүн ортоңку звенонун адистери даярдалат.

Бул адис бухгалтердик эсептин камсыздандыруу менен байланыштуу ар кандай участкаларында бухгалтер, башкы бухгалтердин орун басары, экономист, эксперт, текшерүүчү, аудитор ж.б. кызмат ордун ээлейт.

Салыктар жана салык салуулар

Ортоңку звенонун адиси салыктык мыйзамдардын сакталышын, кошуп эсептөөлөрдүн тууралыгын, бюджетке түшө турган салыктардын жана башка төлөмдөрдүн толуктугун жана өз убагында төлөнүп жаткандыгын көзөмөлдөйт;салык төлөөчүлөрдүн тапшырган эсептешүүлөрүн, отчетторун, декларацияларын текшерет; Салык мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча укук коргоо органдарына материал каттайт.
Бул адис орто билимди талап кылган финансылык, салыктык, камсыздандыруу органдарында, бюджеттик ишканаларда жана уюмдарда экономист, салык инспектору, бухгалтер-текшерүүчү, аудитор ж.б. кызмат орундарын ээлей алат.

Казына иши

Техникумду бүткөн финансист- казыначылар Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигинин казыначылыгынын башкармалыктарында, бөлүмдөрүндө иштей алышат. Алар мамлекеттик бюджеттин аткаруусун уюштуруп, ишке ашырып жана контролдошот, бюджеттин каражаттары жана бюджеттен тышкаркы фондулар менен операцияларды жүзөгө ашырышат, мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебин жүргүзүшөт.

Менеджмент адистиги

Уюштуруу, башкаруу жана каржы  экономикалык, башкаруучулук суроолоруу менеджер катары ар кандай мекемелерди уюштуруу укуктук формаларына карабастан чечүүчү профессионалдык адистерди даярдоо.

 Маркетинг

Даярдык товарларды жана тейлөө кызматтарын чыгаруу жана сатуу боюнча максаттуу атаандаштык рынокто маркетолог сапатындагы ар кандай мекемелерде (ишканаларда) уюштуруу – укуктук формаларына карабастан иштей турган адистерди чыгарууга багытталган.

Логистикадагы операциялык ишмердүүлүк

Ар түрдүү сферадагы иштерде (курулуш, өнөр жай, бажы кызматы ж.б.) транспорттук, дистрибьютордук, өндүрүштүк компаниялардын адистерин даярдоо. Логисттин иштерин негизги түрлөрү: уюмдарга логистикалык процессти пландоо жана уюштуруу; өндүрүштө, сатып алууларда логистикалык процессти башкаруу. Логист кесиби – келечекте эң зарыл 10 кесиптин бири катары талап кылынуучу адистик.

Биз силерге, дүйнө жүзүндө ийгиликтүү иштеп жаткан, тепкичтүү окуу системасын сунуштайбыз. Техникумда окуу силердин билим алууга короткон убакыт жана каражатыңарды үнөмдөөгө жардам берет. 3 жылдын ичинде силер, дүйнөлүк кризистерге карабастан ар убакта жумуш орду табыла турган, керектүү адистиктерге ээ болуп чыгасыңар

Силерди биздин техникумдан билим алууга чакырабыз!
Биздин байланыштар: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр. 269
Телефондор: (312) 39 15 41, (312) 39 21 66

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын
Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы Финансы-экономикалык техникум
СИЗДЕРДИ КҮТӨТ!