Тил тандаңыз

АБИТУРИЕНТ 2020!

13-июлдан документтерди кабыл алуу онлайн-режиминде өтөт.
13-ИЮЛУНДА ШИЛТЕМЕГЕ КАТТОО (бул жерде).
Техникумдун сайтында www.bffet.kg кошумча маалыматтар жайгаштырылат

Арызга төмөнкү документтер кошо тиркелет:
1. Паспорт, же инсанды күбөлөндүргөн башка документ (копия жана оригинал)
2. Билими тууралуу документ ичмеги менен (копия жана оригинал)
3. 3х4 форматтагы 1 сүрөт
4. Припискалык ырастамасы (аскерге чакырылуу жашындагы жаш жигиттер үчүн)
5. ЖРТ тастыктамасы (11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн)

АБИТУРИЕНТ 2020!

2020-2021 окууу жылына

9-классты бүтүргөндөрдү төмөндөгү адистиктерге кабыл алат:
:

1. “Экономика жана бухгалтердик эсеп” адистигине:
2. “Каржы” адистигине:
            • “Бюджет жана бюджеттик эсеп”;
            • “Ишканалардын каржысы”

3. “Банк иши”
4. “Камсыздандыруу иши”
5. Менеджмент
6. Маркетинг
7. “Салыктар жана салык салуулар”
8. “Логистикадагы операциялык ишмердүүлүк”

Окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай контракттык негизде.

11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн контракт негизинде 2-курска төмөнкү адистигине:

1. “Экономика жана бухгалтердик эсеп”,
2. “Каржы” (тармактар боюнча),
3. “Салык жана салык салуулар”.


Окуу мөөнөтү:1 жыл 10 ай контракттык негизде.

Е-mail: bfet-hr@mail.ru, bfet-pr@mail.ru,

БИЗДИН БАЙЛАНЫШТАР: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр.269.Телефон: 0 (312) 39 15 41; 0 (705) 83 03 46; 0 (556) 47 70 75;
0 (708) 97 02 85.
WhatsApp: 0 (705) 83 03 46; 0 (708) 97 02 85; 0 (700) 23 29 32,