Выберите язык:

4 декабрь Манас күнү

Даярдаган Бух-6-20 группасынан
1.Генаева Айгерим
2.Турдубекова Малика
3.Бактыбеков Кайрат

жана Фп-2-20 группасынан
Казыбекова Жанара
жетектеген мугалим Кененбаева