Выберите язык:

Студсовет

БИЗ ТУРГАНДА ФИНТЕХтин ЖҮРӨГҮ СОГО БЕРЕТ!

СТУДЕНТТИК КЕҢЕШ  А.Токтоналиев атындагы БФЭТтин коллегиялык башкаруу органы болуп саналат. Ал окуучулардын демилгеси менен студенттердин илимий , чыгармачылык жана спорттук потенциалын толук ачууга шарттарды түзүү үчүн, жана алардын маданий, уюштуруу талаптарына жооп берүү , профессионалдык даярдык деңгээлин жогорулатуу жана  студенттердин жарандык позициясын калыптандыруу максатында түзүлгөн.